Kateřina KobylinskáHome Kresbičky Grafický Design Figurální Kresba About

Moderne Čechische Kunst T-shirts

Klauzurní práce 1. ročník bakalářské studium | leden 2020

Série triček na téma česká moderna ve výtvarném umění.

Kniha - Poslední Vlk v Čechách

Maturitní práce | květen 2019

Kniha o křestních jménech, součástí práce jsou také 3 propagační plakáty velikosti B1.

Klauzurní práce na téma Já

Klauzurní práce | prosinec 2018

Tři B1 plakáty s autoportréty. Práce s Adobe Ilustrator.

Klauzurní práce na téma metafora

Klauzurní práce | leden 2018

Metaforické zobrazení Alana Alexandra Milna, autora knihy Winnie the Pooh. Autor zažil obě světové války, z první si přinesl PTSD. Jeho život nebyl vůbec snadný. Medvídka Pú napsal pro svého syna Christophera Robina. Na prvním plakátu zobrazuji Medvídka Pú jako sladký útěk před krutou realitou, na plakátu druhém zase válečné období, které bylo jak se říká "na hovno".

Nápad vznikl ze slovní hříčky: poo=hovínko – stejná výslovnost jako jméno medvěda Pooh.

Typografie a stín

Cvičení na propojení typografie a stínu.

Plakáty k dětské knížce Where the Wild Things Are.

Propagační plakáty

Plakáty na promo knihy An Olympic Dream.

"Olympijské hry 2008 v Pekingu: Somálka Samia Jusuf Omarová zaběhla nejlepší čas svého života a stala se miláčkem publika, třebaže v cíli skončila poslední. Když se vrátila zpět do vlasti, nesměla už trénovat. Vládnoucí muslimští fundamentalisté ženám zakázali věnovat se sportu. Samia ale na svůj sen startovat na příští olympiádě v Londýně vsadila všechno a vydala se na dalekou cestu do Evropy, aby tam mohla svobodně žít a sportovat. Utopila se v nafukovacím člunu ve svých jednadvaceti letech kousek od italského pobřeží. Pravdivý příběh somálské běžkyně symbolizuje tragický osud bezpočtu bezejmenných uprchlíků."

Struktury

Vyjadřování slov pomocí abstraktních struktur.

Odborná práce pro druhý ročník - práce s tužkou, pastelem a akvarelem v Adobe Photoshop.

Charakteristické portréty

Zobrazení charakteru spolužaček. Báseň a koláž tvořená v Adobe Ilustrator.